Étiquette : 3 x Hipshot Ultra Light Bass + 6 x Hipshot locking tuners